ប្រភេទទាំងអស់

ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផលចម្បង

ផលិតផលល្អបំផុត

ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
ផលិតផលល្អបំផុត
អំពី​ពួក​យើង

Sengong Machinery

Shandong Sengong Machinery Manufacturing Co., Ltd

Sengong Machinery

Shandong Sengong Machinery Manufacturing Co.,Ltd(Linyi sengong machinery research institute ) Located at Lanshan district, Linyi City of Shandong province, "the Biggest wood based panel base of Asia",The company is an aggressive enterprise which integrates wood based panel machinery researching, designing ,manufacturing, marketing and service.In the year 2010,Sengong machinery factory achieves the strategy partner relations with Linyi Academy of Sciences for new products research and development.

Now The company has its subsidiary plywood factory,particle board factory, MDF factory and one OSB factory which is under construction.

Since It Was Established In 1996

Sengong machinery keeping innovations and perfection to commit themselves in producing best quality machinery. Our main products are Plywood production line, Particle board production line ,H/MDF production line, Lamination press, OSB production line,Mould door hot press etc. based on our ..............

មើលច្រើនទៀត

វិញ្ញាបនប័ត្រកិត្តិយសរបស់យើង

វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិញ្ញាបនប័ត្រ

គុណសម្បត្តិរបស់យើង

បទពិសោធន៍ជាង 27 ឆ្នាំ។
Most of projects we did are TURN KEY based,from factory design,production technology supports till handover qualified products to Customers.
 • គុណសម្បត្តិ គុណសម្បត្តិ

  100% quality check during and after production and strict supervision quality.

 • គុណសម្បត្តិ គុណសម្បត្តិ

  Meet the needs of all customers and solve problems quickly

 • គុណសម្បត្តិ គុណសម្បត្តិ

  Our company always focus on technology improvement

 • គុណសម្បត្តិ គុណសម្បត្តិ

  Products are sold to more than 60 countries, with more than 30000 cooperative customers

អត្ថបទថ្មី

ប្លុកចុងក្រោយរបស់យើង។

មើលទាំងអស់

ប្រភេទក្តៅ

លើបណ្តាញONLINE